Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 13, 2022

વર્ષનો આ સમય બધી જ નકામી વસ્તુઓને દૂર કરવાનો છે - તમારા ઘરમાંથી, તમારા શરીરમાંથી, મનમાંથી અને ભાવનાઓમાંથી - અને જીવનની નવેસરથી શરૂઆત કરવાનો.
આજે એકાદશી છે.

Daily Quote

January 13, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close