Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
English
 

February 24, 2024

इमानदारी वास्तवमा नैतिकतासँग नभई समावेशी भावसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ हो, तपाईं जोजोप्रति सरोकार राख्नुहुन्छ, ती सबैका निम्ति आफूलाई उत्तम लागेको चीज गर्ने ।
आज पूर्णिमा

Daily Quote

February 24, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close