Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

February 25, 2024

आफू नाशवान् छु भनेर तपाईंले निरन्तर सम्झिनुभयो भने तपाईं यस धरतीमा विनम्र भावमा र समझदार रूपमा अघि बढ्नुहुनेछ ।

Daily Quote

February 25, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close