Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

December 05, 2023

माटो न वस्तु हो, न असीमित स्रोतसाधन । हामीले माटो विनाश गऱ्यौँ भने यस धरतीमा जीवन समाप्त हुनेछ । माटो जोगाऔँ ।

Daily Quote

December 05, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close