Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

December 04, 2023

मैले कसैलाई पनि यो विशेष-अधिकार दिएको छैन कि तिनले मलाई खुसी, दु:खी, क्रोधित वा निराश बनाउन सकून् । तपाईंले यो एउटा काम गर्नुपर्छ : तपाईं आफूभित्र जस्तो हुने, त्यो तपाईंबाट निर्धारित हुनुपर्छ ।

Daily Quote

December 04, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close