Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

December 04, 2023

मला आनंदी, दुःखी, क्रोधीत किंवा निराश करण्याचा अधिकार मी कुणालाही दिलेला नाही. ही एक गोष्ट तुम्ही केली पाहिजे: तुम्ही तुमच्या आत कसे आहात हे फक्त तुम्हीच ठरवलं पाहिजे.

Daily Quote

December 04, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close