Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

December 03, 2023

फक्त तुमच्या अपयाशांमधून शिकू नका; अपयशी न होणं शिका. ज्या कशाची तुम्हाला इच्छा असेल, ते घडवून कसं आणता येईल ते शोधून काढा. जीवन हे तुमचं कर्म आहे - ते तुम्ही घडवत आहात.

Daily Quote

December 03, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close