Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
தமிழ்
 

December 05, 2023

మట్టి అనేది ఒక అంగడి సరుకూ కాదు, అపరిమితమైన వనరూ కాదు. మనం దాన్ని నాశనం చేస్తే, ఈ భూమ్మీద జీవం అంతరించిపోతుంది. మట్టిని రక్షించు.

Daily Quote

December 05, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close