Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

December 01, 2023

जब भित्री प्रकृतिको कुरा आउँछ, यदि तपाईंको चेतना केहीतर्फ केन्द्रित छ भने अस्तित्वमा यस्तो कुनै शक्ति छैन जसले तपाईंलाई त्यहाँ पुग्नबाट रोक्न सकोस् ।

Daily Quote

December 01, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close