Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

April 22, 2022

जब हामी माटो नष्ट गर्छौँ, हामीले भावी जीवनलाई नष्ट गरिरहेका हुन्छौँ । एक पिँढीको रूपमा, यसलाई उल्टाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।
विश्व पृथ्वी दिवस

Daily Quote

April 22, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close