Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

April 23, 2022

आफूलाई सुरक्षित राख्ने भौतिक प्रक्रियाको रूपमा दुखाइ राम्रो हो । तर, त्यो दुखाइबाट पीडित हुनु यस्तो कुरा हो जुन तपाईं आफ्नो मनमा उत्पन्न गर्नुहुन्छ ।

Daily Quote

April 23, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close