Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

April 23, 2022

శరీరాన్ని రక్షించుకోవాలన్న స్పృహ కల్పించడంలో నొప్పి మంచే చేస్తుంది. అయితే, బాధ మాత్రం మీ మనసులో మీరు సృష్టించుకుంటున్నది.

Daily Quote

April 23, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close