Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

April 01, 2024

तपाईं आफ्नै मूर्खतामा हाँस्न सिकनुभयो भने, तपाईंका सबै बकवासहरू एकदमै चाँडो मलखाद बन्नेछन् । र, मलखाद विकासको लागि राम्रो हुन्छ ।

Daily Quote

April 01, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close