Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

April 01, 2024

जर तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मूर्खपणावर हसायला शिकलात, तर तुमच्यातला सर्व कचरा खतामध्ये रुपांतरीत होईल. आणि खत हे वाढीसाठी अगदी चांगलं असतं.

Daily Quote

April 01, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close