Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 31, 2024

यदि हामीले पर्याप्त सङ्ख्यामा यस्ता मानिसहरू निर्माण गर्न सक्यौँ जसको जीवनको अनुभव शरीर र मनबाट पर रहन्छ, तब यो संसार साँच्चिकै भिन्नै स्थान बन्नेछ ।

Daily Quote

March 31, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close