Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

September 09, 2023

ഇന്നലെകളെ നിങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം വളരെ ഭാരമുള്ളതാവും- അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറന്നുയരാൻ കഴിയില്ല.
നാളെ ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

September 09, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close