Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

May 27, 2022

മറ്റൊരാൾക്ക്‌ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനോ ദുഃഖിപ്പിക്കാനോ കഴിയുമെങ്കിൽ അതല്ലേ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അടിമത്തം? മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളുടെയും ഉറവിടം സ്വന്തം ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്ന അറിവാണ് മുക്തി.
നാളെ ശിവരാത്രിയാണ്

Daily Quote

May 27, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close