Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

May 26, 2022

നിങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ജീവൻ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായത് - മറ്റുള്ളവയെല്ലാംമാനസിക കല്പനകൾ മാത്രമാണ്.
ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

May 26, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close