Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

May 27, 2022

यदि अरू कसैले तपाईंलाई खुसी वा दु:खी बनाउन सक्छन् भने, के त्यो सबैभन्दा खराब किसिमको दासत्व होइन र ? सम्पूर्ण मानव अनुभवहरूको स्रोत आफूभित्रै छ भनेर जान्नु नै मुक्ति हो ।
भोलि शिवरात्रि

Daily Quote

May 27, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close