Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 26, 2023

ഭാരതത്തിലെ യുവശക്തിയെഭാരതത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായ മാനുഷിക പ്രതിഭയുടെയും കഴിവിന്റെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാനവികതയുടെയും മഹത്തായ ആവിഷ്‌കാരമായി മാറ്റാനുള്ള സമയമാണിത്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രബുദ്ധ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കാം.
ഇന്നു റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ്‌

Daily Quote

January 26, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close