Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

January 26, 2023

ಭಾರತದ ಯುವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಭವ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮ್ಮವರಂತೆ ನೋಡುವುದೇ ಭಾರತದ ಹೆಗ್ಗುರುತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ.
ಇಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

Daily Quote

January 26, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close