Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 17, 2023

ಜೀವಚೈತನ್ಯದ ಮೂಲವೇ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೂಜಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
ಇಂದು ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

March 17, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close