Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 17, 2023

जीवनको स्रोत छ, जसले हामीभित्र काम गर्दछ । हामी कि त त्यसलाई बस् पूजा गर्न सक्छौँ वा सचेतन रूपमा त्यससम्म पुग्न सक्छौँ । हामी सचेतन रूपमा त्यससम्म पुग्यौँ भने त्यसलाई हामी इनर इन्जिनियरिङ भन्छौँ ।
आज एकादशी

Daily Quote

March 17, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close