Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 18, 2023

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಾಸ್ತವತೆ ಅಲ್ಲ; ಈ ಎರಡನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Daily Quote

March 18, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close