Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

April 26, 2021

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೆಂದರೆ ಜೀವನದಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತರಾಗುವುದು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವರಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೀರಿ — ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷದ್ದೇ, ವಿಷಣ್ಣತೆಯದ್ದೇ, ಭಯದ್ದೇ, ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದ್ದೇ — ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು.
ಇಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ

Daily Quote

April 26, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close