Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

April 26, 2021

ప్రాథమికంగా, పౌర్ణమి అంటే జీవితం పట్ల పూర్తిగా సమ్మోహితులై పోవడమే. అది పారవశ్యమా, విచారమా, భయమా లేదా ధ్యానస్థితా - అనేది మీ ఇష్టం.
ఈ రోజు పౌర్ణమి

Daily Quote

April 26, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close