ఉద్యోగం చేయాలా? బిజినెస్ పెట్టాలా?

IIM బెంగళూరు విద్యార్ధులు దేశంలోనే ఉత్తమమైన విద్యని అందుకుంటున్నారు, కాని ధైర్యం చేసి తమ సొంత వెంచర్స్ ని మొదలుపెట్టేందుకు ఆలోచిస్తున్నారు. దేశంలో ఉద్యోగాలను సృష్టించడానికి ఏం చేయాలో సద్గురు సమాధానమిస్తున్నారు.
 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1