ప్రేమలేని శారీరిక సంబంధాలు మంచివేనా..?

ఎటువంటి భావోద్వేగం లేని శారీరిక సంబంధాలు మనమీద ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతాయి అని విద్యార్ధులు సద్గురుని ప్రశ్నించారు.
 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1