మన సంస్కృతిలో 3 ప్రాముఖ్యత ఏంటి? అని శంకర్ మహదేవన్ సద్గురుని అడిగారు

ప్రోటాన్,న్యూట్రాన్, ఎలెక్ట్రాన్ ఇంకా బ్రహ్మ,విష్ణు, మహేశ్వరులు, ఇలా ఎన్నో.. అసలు ఈ 3 సంఖ్య ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యం అయ్యింది అని శంకర్ మహదేవన్ సద్గురుని ప్రశ్నించారు.
 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1