మనం గురు పౌర్ణమిని ఎందుకు గుర్తించడంలేదు?

మన సంస్కృతిలో ముఖ్యమైన రోజులు పౌర్ణమి, అమావాస్యలు. అలాంటప్పుడు మనకు ఆదివారం సెలవు ఎందుకు వచ్చినట్టు? సద్గురు మనకు సమాధానాన్ని ఇస్తున్నారు. ఆదివారం ఉదయం ఏం చేస్తారు అని సద్గురు మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. బ్రిటిష్ వారికి ఆదివారం అవసరం కాబట్టి అది నిర్ణయించారు, కాని స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత కూడా మనం సెలవు దినాలని అలాగే కొనసాగిస్తున్నాము అని, దీన్ని మార్చాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని గుర్తుచేస్తున్నారు.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1