గతి తప్పిన కుల వ్యవస్థని నిర్మూలించేదెలా?

వీరేందర్ సెహ్వాగ్ భారతీయ కుల వ్యవస్థ గురించి నిజం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానని, ఎలా ప్రజల మధ్య సమానత్వాన్ని, ఏకత్వ భావనని తీసుకురాగలమని సద్గురుని ప్రశ్నించారు.
 

వీరేందర్ సెహ్వాగ్ భారతీయ కుల వ్యవస్థ గురించి నిజం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానని, ఎలా ప్రజల మధ్య సమానత్వాన్ని, ఏకత్వ భావనని తీసుకురాగలమని సద్గురుని ప్రశ్నించారు.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1