विरेंद्र सेहवाग सद्गुरूंना भारतीय जाती व्यवस्थेचे सत्य उलगडण्याची विनंती करता आहे आणी विचारत आहे की भारत कधी जातीमुक्त होऊ शकतो का?