అన్నిటిలో లీనమై జీవిస్తూనే, కర్మ నుండి విముక్తులం కాగలమా?

కర్మ బంధనాన్ని తెంచుకోవడం, అదీ జీవితంలోని అన్ని అంశాలలో మమేకమవుతూ కూడా సాధ్యమేనా అని కంగనా సద్గురుని ప్రశ్నించారు.
 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1