லிங்கபைரவி பிரதிஷ்டை நிகழ்வின் துளிகள்

2010 ஜனவரியில் பௌர்ணமி நாளில் நிகழ்ந்த லிங்கபைரவி பிரதிஷ்டை நிகழ்வின் சில துளிகளை கண்டுமகிழுங்கள்!