User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 20, 2022

मौन, सृष्टि र सृष्टिकर्ताबाट पर, जीवन र मृत्युबाट परको स्थान हो । जसैजसै तपाईं मौन अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ, विस्तारै, तपाईं स्वयं मौन बन्न सक्नुहुन्छ ।

Daily Quote

May 20, 2022


Loading...
Loading...
 
Close