User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 19, 2022

हामी अर्को ग्रहमा जानुअघि, हामीले यस ग्रहलाई हेरचाह गर्न सिक्नुपर्छ । अन्यथा, हामीले त्यहाँ पनि त्यही मूर्खतापूर्ण कामहरू गर्नेछौँ, जुन हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ ।

Daily Quote

May 19, 2022


Loading...
Loading...
 
Close