User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
मराठी
ગુજરાતી
 

May 14, 2022

सन्देह गर्नु र दोष देख्नु दुई फरक कुराहरू हुन् । दोष देख्नु भनेको तपाईंले आफ्नो धारणा बनाइसक्नु भयो, जबकि सन्देह गर्नु भनेको तपाईं अझै सत्य खोजिरहनु भएको छ ।
भोलि पूर्णिमा

Daily Quote

May 14, 2022


Loading...
Loading...
 
Close