Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
मराठी
ગુજરાતી
 

May 14, 2022

கேள்விகளுடன் இருப்பது வேறு, அவநம்பிக்கையுடன் இருப்பது வேறு. அவநம்பிக்கையுடன் இருந்தால் நீங்கள் ஏற்கனவே அனுமானங்கள் செய்துவிட்டீர்கள். கேள்விகளுடன் இருந்தால் நீங்கள் உண்மையைத் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள்.
நாளை பௌர்ணமி

Daily Quote

May 14, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close