Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
मराठी
ગુજરાતી
 

May 14, 2022

सन्देह गर्नु र दोष देख्नु दुई फरक कुराहरू हुन् । दोष देख्नु भनेको तपाईंले आफ्नो धारणा बनाइसक्नु भयो, जबकि सन्देह गर्नु भनेको तपाईं अझै सत्य खोजिरहनु भएको छ ।
भोलि पूर्णिमा

Daily Quote

May 14, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close