Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

May 13, 2022

जब तपाईंको स्मृति, अनुभव र कल्पना सबै मिसिन्छन्, तब तपाईं ठूलो भद्रगोल बन्नुहुन्छ ।

Daily Quote

May 13, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close