• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

October 11, 2021

आपण आपल्या मुलींना त्यांची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यासाठी सशक्त करणे गरजेचे आहे. जर त्यामुळे त्यांच्यात आनंद, अभिमान आणि कुलीनता भरून उरणार असेल, त्यांना हवे ते करू द्या.

Daily Quote

October 11, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close