User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

October 11, 2021

Quotes Inspirational - Women Empowerment
आपण आपल्या मुलींना त्यांची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यासाठी सशक्त करणे गरजेचे आहे. जर त्यामुळे त्यांच्यात आनंद, अभिमान आणि कुलीनता भरून उरणार असेल, त्यांना हवे ते करू द्या.

Daily Quote

October 11, 2021


Loading...
Loading...
 
Close