Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

October 12, 2021

जो कोणी देवीच्या कृपेस पात्र होतो तो व्यक्ती धन्य आहे. तुम्ही एक असे जीवन जगाल, जे तुमच्या कल्पनेच्या, क्षमतेच्या आणि यशाच्याही पलीकडे असेल.

Daily Quote

October 12, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close