• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
ગુજરાતી
 

November 24, 2022

तुमचं जीवन पोषित करण्यासाठी स्वतःचं जीवन अर्पण केलेल्या सर्व जीवांप्रती प्रचंड कृतज्ञता बाळगून जर तुम्ही अन्न ग्रहण केलंत, तर तुम्ही खाल्लेलं ते अन्न तुमच्या आत खूप वेगळ्या प्रकारे काम करेल.

Daily Quote

November 24, 2022


Loading...
Loading...
 
Close