• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

November 20, 2022

लहान मुलं तुमचं अनुकरण करून आणि तुमच्यासोबत सहभागी होऊन वाढतात, शिकवणी आणि तत्वज्ञानाने नाही. तुमचं मूल तुम्हाला जसं व्हायला हवं असेल, त्याचे तुम्ही स्वतः एक जिवंत उदाहरण बना.

Daily Quote

November 20, 2022


Loading...
Loading...
 
Close