• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ಕನ್ನಡ
नेपाली
 

May 08, 2022

माती सर्व मातांची माता आहे. मातीला जिवंत ठेवणं आणि भावी पिढ्यांना त्याच अवस्थेत ती सुपूर्त करणं हा मातृत्वाची शक्ती जाणण्याचा मार्ग आहे.

Daily Quote

May 08, 2022


Loading...
Loading...
 
Close