Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Français
español
 

May 08, 2022

माटो सम्पूर्ण माताहरूको पनि जननी हुन् । माटोलाई जीवित राख्नु अनि त्यही अवस्थामा भावी पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नु नै मातृत्वको शक्ति अनुभव गर्ने तरिका हो ।

Daily Quote

May 08, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close