• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ಕನ್ನಡ
 

August 05, 2022

सुख म्हणजे एका पातळीचा प्रसन्न भाव आहे. आनंद ही आणखी वेगळी पातळी आहे. सुख सुंदर आहे, पण ते तुम्हाला गुलाम बनवते. आनंद अगदी छान आहे; मुख्य म्हणजे तो मुक्त करणारा आहे.

Daily Quote

August 05, 2022


Loading...
Loading...
 
Close