Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ಕನ್ನಡ
 

August 06, 2022

जी काही तुमची विचार प्रक्रिया किंवा भावनिक प्रक्रिया असेल, त्या फक्त वायफळ गप्पा आहेत, फक्त तुमच्यापुरत्या मर्यादित. छान असतील तर त्याचा आनंद घ्या, पण त्यावर विश्वास ठेऊ नका.

Daily Quote

August 06, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close