Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
नेपाली
 

August 07, 2022

जर तुमची आंतरिक स्तरावर प्रगती झाली, तर कुठलाही अभिमान उरणार नाही, आणि न्यूनगंडही नाही. तुम्ही पूर्णपणे समंजस पद्धतीने कृती कराल.
उद्या एकादशी आहे

Daily Quote

August 07, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close