User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

December 03, 2021

quotes deep - beyond the psychological and physiological dimensions all life is the same
പൂർണ്ണതയാർന്ന ഒരു ശരീരമോ മനസ്സോ ആർക്കുമില്ല. ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ വികലാംഗരാണ്. എന്നാൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ തലങ്ങൾക്കപ്പുറം എല്ലാ ജീവനും ഒന്നു തന്നെയാണ്.
നാളെ അമാവാസിയാണ്

Daily Quote

December 03, 2021


Loading...
Loading...
 
Close